• چهار شنبه, 15 قوس 1402
    خبرگزاری افغان ایرکا

پیام انزجار از بی بی گل غنی: رولا غنی زن منفور تاریخ است

 پیام انزجار از بی بی گل غنی: رولا غنی زن منفور تاریخ است

شماری از زنان در کشور در واکنش به سخنرانی همسر رئیس‌جمهور فراری در مورد «توانمندسازی زنان افغانستان» در آمریکا، می‌گویند که رولا غنی زن منفور تاریخ است.

‏حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان در واکنش به سخن‌رانی همسر رییس‌جمهور فراری کشور در مورد «توانمندسازی زنان افغانستان» در امریکا، می‌گویند که رولا غنی زن منفور تاریخ است.

آنان می‌‌افزایند که در برابر هر جریان و شخص سیاسی که خلاف اراده مردم اففانستان عمل کنند، دست به اعترض می‌زنند.

این در حالی‌ست که رولا غنی قرار است ششم اکتبر در یک برنامه‌ی در شهر واشینگتن دی‌سی امریکا در مورد «توانمندسازی زنان افغانستان» سخن‌رانی کند‌.

سازمان زنان پیش‌رو جهان در اطلاعیه گفته است که رولا غنی قرار است در این برنامه به‌عنوان مهمان ویژه، در مورد توانمندسازی زنان افغانستان به‌وسیله صنایع خلاق سخن‌رانی کند.

این زنان معترض می‌گویند که به هیچ عنوانی رولا غنی را که در به فساد کشیدن برنامه‌های توانمندسازی زنان در افغانستان، متهم است، شایسته دعوت در هیچ برنامه‌‌ی در مورد زنان افغانستان نمی‌دانند.

حرکت خودجوش زنان، انتخاب رولا غنی را به‌عنوان سخن‌ران ویژه، از سوی نهاد «زنان پیش‌رو» تلاشی برای مشروعیت‌دادن دوباره ایشان دانسته و گفته‌اند که چنین عملی بخشیدنی نیست.

  پربازدید ترین