• یک شنبه, 06 جوزا 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

سرپرست سفارت افغانستان در تهران در مورد کاهش هزینه تمدید پاسپورت ابراز امیدواری کرد!

سرپرست سفارت افغانستان در تهران در مورد کاهش هزینه تمدید پاسپورت ابراز امیدواری کرد!

مولوی فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در تهران در واکنش به گزارش های منتشر شده در مورد وضعیت اداری این سفارت و برخی انتقادها در مورد ازدحام و بی نظمی، گفته است: وضعیت اداری سفارت افغانستان در تهران 80 درصد بهبود یافته است، کار مراجعین و افغان‌های مقیم در ایران به اسرع وقت انجام می شود و از یک روز به روز دیگر به تعویق نمی افتد.
آقای حقانی می گوید که فقط بنابر هدایت مرکز(کابل)، سالانه 10 دالر حق تمدید پاسپورت افزایش یافته و در سایر هزینه ها کدام تغییری ایجاد نشده است.
وی تصریح کرد: "این تصمیم، تصمیم مرکز است که ما هیچ نقشی در آن نداریم".
سرپرست سفارت افغانستان در تهران ابراز امیدواری کرد که در مورد کاهش هزینه تمدید پاسپورت از سوی مرکز تجدید نظر صورت گیرد.
سفارت افغانستان در تهران با ازدحام بیش از حد مراجعه کنندگان به ویژه در دو بخش تمدید پاسپورت و تثبیت هویت مواجه است، به همین خاطر، مراجعه کنندگان خواستار فعال شدن مجدد نوبت دهی آنلاین برای مراجعه به این دو بخش اند.

  پربازدید ترین