• جمعه, 07 میزان 1402
    خبرگزاری افغان ایرکا

زمان دادخواهی جهانی فرا رسیده است

زمان دادخواهی جهانی فرا رسیده است

کوچی ها این نماداستبداد عبدالرحمان خانی در سراسر هزارستان هجوم آورده اند، همچون مورو ملخ کشتزارهای هزاره ها (للمی و آبی) را پایمال میکنند. این استراتژی نانوشته تسخیر سرزمینی، اکنون با تمام قوت به حمایت کارگزاران تبعیض و استبداد قومی-مذهبی طالبان، اعمال میگردد. سیاست تسخیر جغرافیا و فراری دادن هزاره ها توسط کوچی ها دردستور کار رهبری طالبان قرار دارد.

زمان آن رسیده است که هزاره ها در داخل و خارج کنار همدیگر قرار بگیرند و بر تمام خودزنی های درونی پایان بدهند و عرصه مبارزه مخالفان طالبان را با احساسات ناشیانه علیه این آقا و این بانوی غیرهزاره، تنگ نکنند. چون همین فرافگنی اینها علیه هزاره ها؛ شاید آگاهانه و پرتاب شده و هدفمندانه برای کند کردن لبه تیز مبارزه برضد طالبان باشد. زمان دادخواهی بین المللی برضد ایلغار کوچی ها در مناطق هزاره ها؛ فرارسیده است. باید برخیزیم و علیه این اجحاف، تجاوز واستبداد خشن کوچی ها و حاکمیت سیاه آنها (طالبان) درفش دادخواهی برای هزاره ها را در سراسر جهان به اهتزاز درآوریم.

اگر در یک کلام برای هزاره ها خلاصه کنم که: «طالبان و کوچی ها سرزمین تان را اشغال میکنند مردم تان را فراری میدهند و طبعآ سرزمین بدون انسان هزاره، مسکن همیشگی کوچی ها خواهد بود و شما همچون فلسطینی ها آواره و پراگنده ای جهان خواهید شد، ملتی که سرزمین نداشت، موجودیت تاریخی خود را از دست میدهد.»

علی تقوایی

  پربازدید ترین