• یک شنبه, 06 جوزا 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

طالبان برای پشتونها تذکره بامیانی صادر می کنند

طالبان برای پشتونها تذکره بامیانی صادر می کنند

منابع معتبر از بامیان تایید می‌کند که طالبان در تلاش جابجایی قومی در این ولایت هستند.

به گفته منابع طالبان طی چند ماه اخیر برای بیش از یک هزار تن از پشتون های غیربامیانی، تذکره بامیانی صادر کرده اند.
برخی از منابع نیز در این ولایت مدعی اند طالبان محلی در این ولایت برای جذب و جابجایی پشتون‌های عودت کننده از پاکستان در ولایت بامیان آمادگی میگیرند.

این در حالی است که طالبان پس از روی کار آمدن بارها باشندگان بومی بامیان را به دلیل تن ندادن به خواست پشتون‌ها در دعاوی حقوقی بازداشت کرده‌اند و گفته میشود کمیسیون ایجاد شده توسط این گروه تحت نام(کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشین) دعاوی حقوقی را به نفع پشتون‌ها فیصله می‌کنند.

  پربازدید ترین