• چهار شنبه, 15 قوس 1402
    خبرگزاری افغان ایرکا

سقوط دالر در افغانستان

 سقوط دالر در افغانستان

طبق اعلام بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان، نرخ دالر در برابر افغانی امروز به 66.9افغانی رسیده است.

ارزش دالر به شکل بی‌پیشینه در چند سال گذشته در برابر پول افغانی سقوط کرده و یک دالر به 66.60 دالر رسیده‌است.

بانک مرکزی افغانستان یک دالر آمریکایی را 66.927 افغانی قیمت گذاری کرده‌است.

این قیمت گذاری، بر بازارهای تبادله ارز خارجی در کشور تاثیر گذاشته و یک دالر در بازارهای کشور نیز تا 66.60 افغانی مبادله شده‌است.

طی چند هفته اخیر، نرخ دالر در برابر افغانی به تدریج کاهش یافته است.

کاهش نرخ دالر در برابر افغانی در حالی است که قدرت اقتصادی مردم افغانستان کاهش یافته است و بر بنیاد گزارش نهادهای کمک رسان، بیش از 90 درصد مردم افغانستان به کمک نیاز دارند.

بهای دالر در برابر افغانی تأثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم و افزایش بهای مواد اولیه دارد؛ زیرا کالا با دالر وارد افغانستان می‌شود. با این حال دیده شود که نرخ دالر بر وضعیت بازار هم تأثیر می‌گذارد یا خیر.

  پربازدید ترین