• چهار شنبه, 15 قوس 1402
    خبرگزاری افغان ایرکا

یران تعرفه برق را کاهش دهد

یران تعرفه برق را کاهش دهد

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان در دیدار با رییس عمومی شرکت توانیر ایران از او خواسته است تعرفه انرژی برق را کاهش دهد.

وزارت انرژی و آب طالبان روز یک‌شنبه، 21 عقرب، از دیدار منصور با آرش کردی، رییس عمومی شرکت توانیر ایران خبر داده است.

او در این دیدار افزوده است که ایران از پرچاوی برق صادراتی‌اش به افغانستان جلوگیری کند.

طبق گفته‌های این وزارت، دو طرف همچنان در مورد تحکیم همکاری بیشتر در بخش انرژی برق میان هر دو کشور تاکید کرده‌اند.

وزارت انرژی و آب طالبان اعلام‌ کرد که منصور در این سفر درباره تمدید قرارداد برق، تعیین تعرفه مناسب و شماری از مسایل دیگر گفت‌وگو خواهد کرد.

  پربازدید ترین