• یک شنبه, 06 جوزا 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

این همان پاکستانی است که برای ما....

این همان پاکستانی است که برای ما....

پاکستان امروز برای خود از طریق انتخابات رهبر تعیین بر می‌گزیند.
این همان پاکستانی‌است که برای ما:
- دموکراسی را حرام می‌پندارد و به جای آن جهادی می‌فرستد.
- آزادی را ناروا می‌داند و به جای آن تروریست می‌فرستد.
- هنر را فحشا می‌پندارد و به جای آن ملای دیوبندی می‌فرستد.
- آبادی را گناه می‌داند و به جای آن انتحاری می‌فرستد.
- مکتب و دانشگاه را برای دختران ما گناه کبیره می‌شمارد به جای آن مدرسه های تعصب بنا می‌کند.
- متخصصین، دانشمندان و خبرگان ما را شیطان می‌پندارد و به جای آن متعصب، متحجر و تندروان را می‌فرستد.
- ارتش، پولیس و استخبارات مستقل را مانع می‌شود و به جای آن کرنیل‌های راولپندی می‌فرستد.
- دولت مستقل را بی‌جا می پندارد و به جای آن شکنندگی، بحران و بی‌ثباتی می‌فرستد.

نتیجه
تا زمانی که ما آگاه نشویم و جامعه خود را از روشنی بهره‌مند نسازیم، پاکستان این مصیبت‌ها را بر ما روا خواهد داشت.
بهترین انتقام از پاکستان روشن‌گری است. ما در سده 21 به سر می‌بریم و سزاوار زندگی انسانی مطابق به معیار های زمان هستیم.

ملک ستیز

  پربازدید ترین