• دو شنبه, 03 ثور 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

دومین نشست دوحه درباره افغانستان پایان یافت

 دومین نشست دوحه درباره افغانستان پایان یافت

دبیرکل سازمان ملل در پایان دومین نشست دوحه برای افغانستان گفت این نشست سازنده بود.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در پایان دومین نشست نمایندگان ویژه‌ کشورها برای افغانستان در دوحه گفت که رایزنی‌ها برای تعیین نماینده ویژه در امور افغانستان را با فوریت آغاز خواهد کرد.

وی درحالی که طالبان غایب این نشست بود به خبرنگاران گفت: دومین نشست دوحه درباره افغانستان سازنده بود.

دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد در نشست دوحه توافق شد که نماینده ویژه‌ای پس از رایزنی و مشاوره‌ ژرف و دقیق با اعضای سازمان ملل، طالبان و سایر اعضای جامعه افغانستان تعیین شود.

گوترش اظهارداشت: «تصمیم گرفته شد تا رایزنی‌ها را آغاز کنم و شرایط برای تعیین نماینده ویژه را بررسی کنم که نه تنها وظیفه هماهنگی تعامل جامعه جهانی را بر عهده داشته باشد، بلکه بتواند به صورت مؤثر با طالبان کار کند».

وی افزود این پیشنهاد وجود دارد که تعیین نماینده‌ ویژه یک چارچوب دوامدار برای مسائل مربوط به افغانستان باشد.

صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل در نشست دوحه:

♦ این نشست بسیار سودمند بود و نیاز است که صدای مردم افغانستان شنیده شود.

♦ افغانستان باید کشوری برای همه مردم آن باشد و دولت همه‌شمول با مشارکت همه‌ اقوام تشکیل شود.

♦ ما خواهان افغانستانی هستیم که با خودش و با همسایگان خود در صلح باشد.

♦ وضعیت حقوق بشری در افغانستان بدتر شده و باید به حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران احترام گذاشته شود.

♦ برای من غیر قابل پذیرش است که نوه دختری من درس نخواند. همینطور امیدوارم که همه زنان و دختران افغانستان همان حقوقی را داشته باشد که نوه من دارد.

♦ تصامیمی که مانع ورود دختران و زنان به مدرسه و دانشگاه می‌شود، باید لغو شود.

♦ در مورد انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان باید با تمامی جناح‌ها به نتیجه برسیم و کسی باشد که مورد قبول همه طرف‌ها باشد.

♦ افغانستان نباید به پناهگاه امن تروریستان تبدیل شود.

♦ شرایط طالبان غیر قابل پذیرش بود.

♦ شرایط طالبان از گفتگو با دیگر طرف‌ها ما را منع میکرد و به صورتی بود که باید حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناختیم.

♦ در نشست بعدی راهی جستجو خواهد شد که نماینده طالبان هم در آن حضور داشته باشد.   
       
♦ امروز با نماینده طالبان در قطر از طریق یک نماینده ما تماس برقرار شد.

  پربازدید ترین