• سه شنبه, 26 سرطان 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

اشرف غنی داعشی های وحشی را آزاد می کرد

اشرف غنی داعشی های وحشی را  آزاد می کرد

ظاهر قدیر از اعضای پارلمان پیشین افغانستان درباره عملیات دیروز حکومت علیه داعش در ولایت ننگرهار نوشت: یکی از اعضای گروه استخباراتی داعش و یک مقام نظامی به نام ابوشیر که دیروز در عملیات طالبان کشته شد، در دوران جمهوریت نیز دوبار زندانی شده بودند! بار اول پس از سه روز از زندان ننگرهار آزاد شد و برای دومین بار پس از یک ماه از سوی یک مقام ارشد از پل چرخی آزاد شد و به وحشی گری خود ادامه داد!

وی ادامه اذعان داشت: در همان زمان اسناد وحشی گری او را به دادگاه آوردم، اما غنی دیوانه قدرت به قضاوت دادگاه باور کرد و او را مانند هزاران داعشی دیگر به دستور آمریکا آزاد کرد.

  پربازدید ترین