• جمعه, 10 سرطان 1401
    خبرگزاری افغان ایرکا

رهنمود زیر نام حجاب که از سوی طالبان نشر شده است

رهنمود زیر نام حجاب که از سوی طالبان نشر شده است و زنان در افغانستان مکلف شده‌اند تا آنرا رعایت کنند. در بخشی از این رهنمود گفته شده که «هر لباسی حجاب بوده می‌تواند، اما نازک و تنگ نباشد که بدن زن معلوم شود و یا برجسته‌گی‌های اندامش نمایان گردد.»

  پربازدید ترین