• جمعه, 10 سرطان 1401
    خبرگزاری افغان ایرکا

قدردانی مقام ارشد طالبان از 4 دهه مهمان نوازی ایران از مهاجران افغانستانی

 قدردانی مقام ارشد طالبان از 4 دهه مهمان نوازی ایران از مهاجران افغانستانی

شیرمحمد عباس استانکزی؛ معین سیاسی وزارت خارجه طالبان می گوید که با ایجاد وحدت با کشورهای همسایه دیگر نمی گذاریم که پای بیگانگان به افغانستان و منطقه باز شود؛ زیرا حضور بیگانگان در منطقه بی ثبات کننده است. او در عین حال از ایران و پاکستان به خاطر چهار دهه میزبانی از مهاجرین افغانستان، قدردانی کرد.

امروز یکشنبه (29جوزا) نشستی تحت نام "آینده روابط افغانستان با کشورهای همسایه" در کابل با حضور مقامات دولتی برگزار شد.
 
شیرمحمد عباس استانکزی؛ معین سیاسی وزرات خارجه در این نشست گفت: صلحی که امروز در افغانستان تامین است نتیجه خون بیش از سه میلیون مجاهد ما می باشد.
 
معین سیاسی وزارت خارجه طالبان افزود: ما با خون مجاهدین خویش کشورهای پاکستان و ایران را حفظ کرده و 15 کشور اسلامی را از سلطه شوروی آزاد کردیم.
 
وی از مهمان نوازی چهار دهه‌ای ایران و پاکستان از مهاجرین افغان تشکر کرد و گفت: این دو کشور همسایه با پناه دادن به میلیون ها مهاجر افغان در چهار دهه گذشته مسئولیت اسلامی خویش را ادا کرده اند.
 
استانکزی گفت: ما از کشورهای همسایه می خواهیم که در قسمت مهمان نوازی مهاجرین تا مساعد شدن زمینه بازگشت آنها صبر کرده و با مهاجرین منحیث مسلمان با مسلمان رفتار کنند.
 
وی خطاب به کشورهای ایران و پاکستان گفت: مهاجرینی که در کشورهای شما حضور دارند کسانی اند که شما را از شوروی و امریکا نجات داده اند و این مهاجرین به حیث یک قهرمان در کشورهای شما می گردند و با آنهار رفتار انسانی و اسلامی داشته باشید.
 
وی همچنین از کشورهای همسایه خواست که سرحدات خویش را باز گذاشته و سهولت ها را ایجاد کنند تا افغان ها از روابط تجارتی، سیاسی و آموزشی با آنها استفاده کنند.
 
معین سیاسی وزارت خارجه طالبان با بیان اینکه «امارت اسلامی» با تمام کشورها روابط حسنه می خواهد، گفت: ما به سرمایه گذاران خارجی ضرورت داریم و از سرمایه گذاران خارجی نیز می خواهیم که در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
 
او افزود: ما به کشورهای همسایه اطمینان می دهیم که افغانستان حیثیت پل را دارد و ما متعهد هستیم که با کشورهای منطقه روابط حسنه داشته باشیم.
 
معین وزارت خارجه طالبان تاکید کرد که «ما با متحد بودن با کشور های همسایه دیگر نمی گذاریم که پای بیگانگان به افغانستان و منطقه باز شود؛ زیرا حضور بیگانگان در منطقه بی ثبات کننده است.

  پربازدید ترین