• جمعه, 10 سرطان 1401
    خبرگزاری افغان ایرکا

شرایط تمدید اقامت موقت مهاجران در ایران را اعلام شد

همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت ثبت نام مهاجران افغانستانی، معاون وزارت داخله ایران اعلام کرد که تنها آن دسته از مهاجرانی اقامت موقت دریافت می‌توانند که «حرفه شان مورد نیاز کشور است.»
 به گفته مجید میراحمدی، پس از ماه میزان به کسانی که اجازه اقامت یافته یا رد شده اند، اطلاع داده خواهد شد.
بنا به آمار وزارت داخله ایران، بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در چارچوب طرح سرشماری پناهندگان افغان فاقد مدرک اقامت، ثبت نام شده اند.

به گزارش خبرگزاری تلویزیون دولتی ایران، میراحمدی گفت که پس از بررسی پیشینه مهاجران ثبت شده، «اقامت کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، نخبگان علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی و نیز اقامت موقت کسانی که حرفه شان مورد نیاز کشور است از جمله کارگران، تمدید خواهد شد.»
میراحمدی افزود که مهاجران با سوابق مجرمانه و «گرایش‌های فکری تکفیری و ضد اتحاد جهان اسلام» اجازه اقامت در ایران را نخواهند داشت.

با بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان، سازمان پناهندگان ملل متحد از تشدید مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه خبر داده است.
قیصر افریدی،‌ معاون این سازمان روز یکشنبه به خبرگزاری اناتولی گفت که بیش از 250 هزار پناهجوی افغانستانی در 10 ماه گذشته به پاکستان مهاجرت کرده اند.

مهلت ثبت نام مهاجران افغانستانی در ایران تا ختم ماه جوزا به پایان می‌رسد. معاون وزارت داخله ایران هشدار داد که پس از آن، مهاجران ثبت نام نشده «به سرعت از کشور اخراج خواهند شد.»
قبل از این، اداره «امور اتباع و مهاجرین خارجی» وزارت داخله ایران اعلام کرده بود که به پناهندگان افغانستانی مورد تایید، برگه اقامت شش ماهه داده خواهد شد و آنها تنها در چندین ولایتی که از سوی این وزارت تعیین شده، اجازه بود و باش خواهند داشت.

  پربازدید ترین