• جمعه, 21 اسد 1401
    خبرگزاری افغان ایرکا

متهم شدن ترکیه به بد رفتاری و اخراج اجباری پناهجویان

شماری از پناهجویان افغانستان که پس از اخراج از ترکیه به کابل آمده اند از آنچه که اخراج اجباری و بدرفتاری نظامیان ترکیه می‌گویند انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که در اخراج شان از ترکیه سفارت افغانستان در انقره نیز نقش دارد و این سفارت برگه اخراجی پناهجویان را امضا می‌نماید. به گفته آنان ترکیه روزانه تا سه صد پناهجوی افغانستان را از آن کشور اخراج می‌نماید.

ایمل که یکی از اخراج شده‌گان از ترکیه است می‌گوید که پنج سال پیش خودش را به ترکیه رسانیده بود اما پولیس ترکیه او را به زور اخراج کرده است.

ایمل، شهروند اخراج شده افغانستان از ترکیه گفت: «بچه‌ها را تلاشی می‌کنند؛ حتی لباس‌های شان را می‌کشند؛ به شدت لت و کوب شان می‌کنند و اخراج می‌کنند.»

به گزارش طلوع، مجاهد، یکی دیگر از شهروندان اخراج شده افغانستان از ترکیه می‌گوید:«وقتی افغانان گرفتار می‌شوند دولت ترکیه بد رفتاری می‌کنند؛ در کمپ‌ها با آنان رفتار بد می‌شود؛ نان در آنجا درست نیست، تداوی برای بیماران نیست.»

این شهروندان کشور همچنان می‌گویند از بهر بیکاری و فقر به گونه غیرقانونی به ترکیه رفته بودند.

در همین حال، یک شهروند دیگر افغانستان که از ترکیه به گونه اجباری اخراج شده است از جهانیان خواست هایی دارد: «ما از جهانیان می‌خواهیم که با مهاجران افغانستان در ترکیه یا ایران همکاری نمایند؛ امید زیاد دارند از این کشورها به امید اینکه کشورهای اسلامی استند می‌روند.»

در این میان، مسوولان در میدان هوای کابل می‌گویند که روزانه بیش از دو تا سه پرواز چهارتر شده پناهجویان افغانستان از ترکیه به کابل انجام می‌شوند.

سید کاظم هاشمی یکی از مسوولان میدان هوایی کابل، گفت: «روزانه دو یا سه پرواز می‌آید و هر طیاره که نشست می‌کند در حدود 130 تا 150 نفر را انتقال میدهد.»

شهروندان اخراج شده‌ کشور از ترکیه می‌گویند که در اخراج شان سفارت افغانستان در ترکیه نیز نقش دارد و اگر سفارت افغانستان برگه اخراجی آنان را امضا نکند حکومت ترکیه آنان را اخراج نمی‌کند.

خواستیم در این باره دیدگاه سفارت افغانستان را در ترکیه نیز داشته باشیم اما مقام‌های سفارت افغانستان در انقره نخواستند در این باره چیزی بگویند.

  پربازدید ترین