• جمعه, 21 اسد 1401
    خبرگزاری افغان ایرکا

بحث منطقی یک خانم پزشک با طالبان در خصوص بازگشایی مکاتب دخترانه

 بحث منطقی یک خانم پزشک با طالبان در خصوص بازگشایی مکاتب دخترانه

یک پزشک زن که برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر به ولایت های شرقی رفته در نشست با یکی از مقامات طالبان به او می گوید: “نسل نو باید روی پای خودش بایستد،

تا کی محتاج پاکستان، ایران و سایر کشورها باشیم در حالیکه روی گنج نشسته ایم اما از گرسنگی جان می دهیم و صدقه می خواهیم، هر زن و مردی که غیرت داشته باشد می تواند به کشور خدمت کند، مرا ببینید از کابل با پزشکان دیگر، بدون هیچ چشم‌داشت یا دریافت حقوقی به اینجا آمده ام تا به مردم کمک کنم.

اگر می خواهید دخترم هم خادم مردمش باشد باید اجازه دهید درس بخواند. باید درب مکاتب را به روی دختران باز کنید. “

  پربازدید ترین