• جمعه, 21 اسد 1401
    خبرگزاری افغان ایرکا

حذف رخصتی روزهای عاشورا و نوروز از سوی طالبان

 حذف رخصتی روزهای عاشورا و نوروز از سوی طالبان

بر اساس اسنادی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، طالبان افزون بر تعطیلی روز عاشورا، تعطیلی‌های عمومی دیگری مثل نوروز که یکی از جشن‌های کهن و ملی کشور به شمار می رود را نیز از تقویم رسمی حذف کرده است.

بر اساس این سند، روز همبستگی زنان و روز جهانی منع خشونت علیه زنان نیز از تقویم رسمی  حذف شده‌اند.

با تغییراتی که توسط طالبان در تقویم رسمی کشور اعمال شده، بسیاری از مناسبت‌هایی که در دولت پیشین وجود داشتند، لغو شده‌اند.

در این تغییرات تازه، طالبان دست کم 15 مناسبت مربوط به خود از جمله روز انتخاب ملاهبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر این گروه را در تقویم رسمی اضافه کرده است.

بر اساس این سند، طالبان تنها روزهای استقلال افغانستان، شکست جماهیر شوروی سابق و شکست امریکا و ناتو از گروه طالبان را روزهای تعطیلی عمومی تعیین کرده است.

  پربازدید ترین