• جمعه, 07 میزان 1402
    خبرگزاری افغان ایرکا

سفارت افغانستان در تهران از آغاز صدور پاسپورت الکترونیک برای دارندگان تذکره الکترونیک خبر داد

سفارت افغانستان در تهران از آغاز صدور پاسپورت الکترونیک برای دارندگان تذکره الکترونیک خبر داد

سفارت افغانستان در تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قابل توجه اینکه در اولین مرحله برای دانشجویانی پاسپورت صادر خواهد شد که دارای تذکره الکترونیکی باشند.

در مرحله بعد به دارندگان تذکره کاغذی تایید شده توسط وزارت خارجه و قضایی افغانستان و دارندگان پاسپورت الکترونیکی که به هر دلیلی ضرورت به پاسپورت جدید دارند، پاسپورت صادر خواهد گردید.

صدور پاسپورت برای عزیزان دانشجو با ارائه «اصل تذکره الکترونیکی» و «اصل گواهی اشتغال به تحصیل تایید شده توسط وزارت امور خارجه» و براساس نوبت از قبل تعیین شده (براساس دانشگاه) انجام خواهد شد.

دانشجویان برای اخذ نوبت با نمایندگان دانشجویان‌ دانشگاه‌ خود در تماس شوند.

در این مرحله کسانی که تذکره الکترونیکی دارند پاسپورت شان مفقود و یا سرقت شده‌اند نیز می‌توانند با در دست داشتن (نامه از پلیس ناجا) برای دریافت پاسپورت اقدام کنند.

  پربازدید ترین