• سه شنبه, 26 سرطان 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

روایت عضو مجلس ایران: اکثریت شیعیان افغانستان طالبان را بهتر و موفق تر از حکومت پیشین می دانند و از آن حمایت می کنند

روایت عضو مجلس ایران: اکثریت شیعیان افغانستان طالبان را بهتر و موفق  تر از حکومت پیشین می دانند و از آن حمایت می کنند

ابراهیم رضایی، عضو مجلس ایران تصریح کرده که در گفت‌و‌گو با گروهای مختلف شیعه افغانستان متوجه شده که اکثریت آنان طالبان را بهتر و موفق‌‌تر از حکومت پیشین می‌دانند و از آن حمایت می‌کنند.

این عضو مجلس ایران که اخیراً با هیأتی به افغانستان سفر و با مقام‌های طالبان دیدار کرده می‌گوید که افغانستان متحول شده و تقریباً همه دولت‌مردان تغییر و جای خود را به اعضای طالبان و قوم پشتون داده‌اند.

آقای‌ رضایی به خبرگزاری ایسنا گفته که افغانستان در عصر طالبان متحول شده «نام آن از جمهوری اسلامی افغانستان به امارت اسلامی» تغییر یافته، مردم آن کشور عوض شده، تقریبا همه دولت‌مردان افغانستان تغییر کرده و جای خود را به اعضای طالبان و قوم پشتون داده‌اند.

آقای رضایی به ادامه سخنان خود افزوده: «من بایک ذهنیت منفی راهی افغانستان شدم انتظار داشتم که در کابل شهری پرحادثه باسخت‌گیری‌های شدید معتقدان مذهب طالبان، حذف زنان از عرصه اجتماعی مواجه شوم.»

آقای رضایی گفته که در این سفر با مقام‌های بلند پایه طالبان از جمله وزیر خارجه این گروه دیدار کرده است.او اضافه کرده که هیأت ایرانی با امیرخان متقی روی مسائل حقابه هیرمند، تروریسم، کُشتن شدن دیپلومات‌ها ایران در دور اول حکومت طالبان، ممنوعیت زبان فارسی جایگاه شیعه و‌ قوم هزاره در آینده‌ی افغانستان گفت‌و‌گو کرده و وزیر خارجه طالبان در این دیدار گفته است که «نزدیک‌ترین مذهب به تشیع حنفی است و ما داعش، سپاه صحابه و جیش‌العدل نیستیم».

آقای رضایی افزوده: «طالبانی که رسانه‌ها معرفی می‌کنند با طالبان که ما دیدیم متفاوت است طالبان برخلاف امریکایی‌ها کشت خشخاش و تجارت مواد مخدر را ممنوع ساخته، امنیت افغانستان را به طور نسبی تأمین کرده‌اند، با داعش مبارزه و با شیعیان تعامل دارند و همچنان برخی از تصویر سازی‌ها مبنی برسخت‌گیری به زنان و مذهب دقیق نیست.»

این عضو مجلس ایران تصریح کرده که در گفت‌و‌گو با گروهای مختلف شیعه افغانستان متوجه شده که اکثریت آنان طالبان را بهتر و موفق‌‌تر از حکومت پیشین می‌دانند و از آن حمایت می‌کنند.

او اما خواستار تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه اقوام و مذاهب از سوی طالبان در افغانستان شده است.

سخنان این عضو مجلس ایران در حالی‌ست که دوسال پسا طالبان پژوهش آماج نشان می‌دهد که 83.3 درصد کابینه پشتون و 96.6 درصد طالب اند. براساس این پژوهش 79.4 درصد والیان پشتون و 100 درصد طالب اند. هزاره‌ها و زنان غایب.

  پربازدید ترین