• جمعه, 07 میزان 1402
    خبرگزاری افغان ایرکا

توزیع کارت مصوونیت برای برخی از اعضای حکومت پیشین در افغانستان

توزیع کارت مصوونیت برای برخی از اعضای حکومت پیشین در افغانستان

کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغانستان، می‌گوید که برای برخی از اعضای مجلس نمایندگان و مسئولان حکومت پیشین، کارت مصوونیت توزیع نموده است.

این کمیسیون روز دوشنبه،20 سنبله، دراعلامیه‌ای گفته که با گذشت هر روز اعتماد مردم بالای حکومت سرپرست طالبان بیش‌تر می‌گردد و به همین دلیل افغانستانی‌های مقیم خارج به هدف برگشت به کشور، با این کمیسیون در ارتباط می‌باشند.

این کمیسیون گفته‌ که کارت‌های مصوونیت برای شخصیت‌های سیاسی پیشین در داخل کشور بر اساس طرزالعمل کمیسیون تماس توزیع می‌شود و علاوه بر افراد سیاسی که از خارج به کشور می‌آیند، افراد سیاسی سابق باقی‌مانده در کشور نیز می‌توانند این کارت‌ها را دریافت کنند.

کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان در حالی از توزیع کارت مصوونیت برای برخی از اعضای حکومت پیشین خبر داده است که هفته‌ی پیش نیز احمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات دولت پیشین و مریم کوفی، عضو مجلس نمایندگان دولت قبلی به افغانستان برگشتند.

  پربازدید ترین