• سه شنبه, 26 سرطان 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

افغان های برگشته از ایران و پاکستان آسیب پذیرترین افراد هستند

افغان های برگشته از ایران و پاکستان آسیب پذیرترین افراد هستند

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) گفته است که افغانستانی‌های عودت کننده از ایران و پاکستان، یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در افغانستان هستند.

بخش افغانستان این سازمان در شبکۀ اکس نوشته که تنها در ماه اگست سال جاری میلادی، تیم های آنها، برای 50 هزار و 747 عودت کننده، پول نقد، مواد غذایی و لوازم ضروری خانه را تهیه کرده اند.
 
به گفته آی. او. ام. این افغانستانی ها از کشورهای همسایه بازگشته اند.
 
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان نیز در هفته گذشته از عودت بیش از 2000 افغان از ایران و پاکستان خبر داده است.

  پربازدید ترین